Het recept om Covid-19 te doorstaan; flexibiliteit en anticiperen

Een hectische periode, zo kan ik het afgelopen half jaar het beste omschrijven. Na de lockdown in maart zag het er allemaal in eerste instantie somber uit in de sierteelt en AGF. Inmiddels ben ik, net als mijn collega-consultants van Lutgo HR, weer redelijk positief over de gang van zaken in onze sector. Natuurlijk, niet in elke productgroep gaat het al even goed als voor de uitbraak van covid-19, maar de meeste bedrijven werken hard en vaak succesvol aan herstel en compensatie van de geleden schade. Eigenlijk kun je zeggen dat die het lek weer boven water hebben. Eerlijk gezegd, dat herstel is sneller en beter gegaan dan verwacht, zo durf ik wel te zeggen.

Er wordt van ondernemers nu wel extra flexibiliteit gevraagd. Veranderingen kunnen deze tijd heel snel gaan en daar moet direct op ingespeeld worden. Een nieuwe lockdown ergens in Europa kan bijvoorbeeld meteen gevolgen hebben voor opdrachten en de orderportefeuille en daar moet dan snel en goed op geanticipeerd worden. Moeten er meer of minder planten geplant worden? Moet er voor andere planten, andere markten of doelgroepen gekozen worden? En wat heeft dat dan voor gevolgen voor de werkwijze van de eigen organisatie?

Veranderingen kunnen ook positief werken; nu veel mensen thuis werken kan de vraag naar nieuwe binnen- en buitenplanten opeens snel groeien. Of de behoefte aan een extra bos bloemen wordt groter.

Die stap om in te spelen op veranderingen is ook gezet; bedrijfsorganisaties en processen zijn aangescherpt en aangepast aan deze nieuwe tijd met voor een deel geheel nieuwe uitdagingen. Het overtollige vet in bedrijven is inmiddels weggesneden kun je zeggen.

Ons werk als consultants van Lutgo HR is in het afgelopen half jaar ook veranderd. Zeker in de eerste maanden na de lockdown waren we vaak een luisterend en vertrouwd oor voor zowel onze opdrachtgevers als kandidaten. Inmiddels is er weer veel vraag naar nieuwe medewerkers. Vooral bij het middenkader op en rond het chef niveau worden veel nieuwe medewerkers gezocht.

Duidelijk is wel dat nieuwe kandidaten er direct helemaal moeten staan. Waar in het verleden onze opdrachtgevers een kandidaat nog wel eens het voordeel van de twijfel gaven is dat nu net wat anders. Nieuwe medewerkers moeten er echt direct voor 100 procent staan.

Voor de werkwijze van Lutgo HR maakt dat overigens weinig of geen verschil. Wij hebben altijd intensieve en diepgaande gesprekken gevoerd met zowel onze opdrachtgevers als met kandidaten om zo de best mogelijke match te krijgen.

Nu in Nederland het aantal werkzoekenden supersnel groeit, lijkt het soms dat de verhitte arbeidsmarkt van de laatste jaren snel afkoelt en dat er veel werkzoekenden maar weinig vacatures zijn. Bij Lutgo HR merken we daar weinig of niets van. Onze sector vraagt nog steeds naar nieuw, gemotiveerde, jonge of ervaren talenten. Er zijn dus ook nu meer dan genoeg mooie mogelijkheden voor een nieuwe stap in mannen en vrouwen die bewust kiezen voor onze groene sector.

Tot slot, ik heb persoonlijk soms het gevoel dat wij, burgers, ondernemers en medewerkers hier in Nederland met z’n allen denken dat het covid-19 overwonnen is, iets dat we nu achter ons kunnen laten. Ik denk zelf dat we rekening moeten houden met steeds nieuwe uitbraken, zeker in het buitenland. Elke uitbraak in een regio, stad of streek ergens in Europa, gevolgd door een lockdown of gesloten grenzen kan direct gevolgen hebben voor de Nederlandse ondernemers in de sierteelt en AGF. Daarom; een grote mate van flexibiliteit en snel kunnen anticiperen, daar draait het in de sierteelt en AGF nu nog sterker om dan in de periode voor covid-19. Wat dat betreft zijn we een heel eind op de goede weg.

Jos Bouhuijzen
Sr. Consultant Lutgo HR